Etik

EKOLOGISKT CERTIFIERADE

Esse har anpassat sig till Ecocerts regelverk från allra första början. Ecocert kräver procentuella ekologiska minimimängder och förbjuder ingredienser som de anse vara osäkra eller inte vara hållbara. De gör också besök på vår fabrik och reviderar tillverkningsprocesserna, De kräver också full spårbarhet av råmaterialet.

Ecocert reglerar förpackningarna vi använder. De kontrollerar  att materialet vi använder är säkert för konsumenten och inte läcker över in i produkterna över tid. De lägger också vikt vid återvinningsbarheten av förpackningsmaterialet.

INGA DJURFÖRSÖK

Vi provar inte våra produkter på djur och använder inte heller ingredienser från andra som gör det. Det finns många alternativ till att använda försöksdjur. Våra produkter testas av frivilliga. Våra resultat har visat att Esse produkter är mindre irriterande för huden än destillerat vatten.

Esse har också gått med i PeTA’s program mot plågsamma djurförsök och är ackrediterade av PeTA.org. People for the Ethical Treatment of Animals (PeTA) bildades 1980 och arbetar för djurens rättigheter. De är en internationell, icke vinstdrivande organisation baserade i Norfolk, Virginia, USA med filialer över hela världen. PeTA är världens största djurrättsorganisation.

VEGAN

Esse är ackrediterade av The Vegan Society. Det innebär att inga animaliska produkter används i vår hudvårdsserie. I takt med att slogans som ”humane farming och and ”caring for animals” uppkommer allt oftare blir dödandet av djur lite ”snällare” Vi tror inte på att använda någon sorts animalisk produkt i vår hudvårdsserie, inte ens bivax.

FAIR TRADE

Esse har förbundit sig till att stödja  Fair Trade av naturliga produkter och vi är ackrediterade partners till  PhytoTrade Africa. PhytoTrade Africa är engagerade i utvecklingen av Fair Trade och miljömässigt anpassad produktion av naturliga råvaror. PhytoTrade övervakar och ser till att vildväxande råvaror skördas på ett hållbart sätt av små byar i Zimbabwe, Zambia, Namibia, Malawi, Botswana, Swaziland och Sydafrika. Rättvis handel av naturliga vildväxande råvaror har höjt levnadsstandarden för tiotusentals människor.