Please choose your preferred language

English Afrikaans

Prečo probiotické?

Mikroflóra vašej pokožky je rovnako dôležitá ako mikroflóra v tráviacom systéme.

Zistenia z projektu Human Microbiome Project ukázali, že zdravá pokožka je hostiteľom miliónov mikróbov.1Tieto mikróby prenikajú hlboko do štruktúry pokožky kde spolupracujú s vašimi vlastnými bunkami, aby vykonali komplexnú biochémiu, pre trvalé udržanie zdravia vašej pokožky.2

Vaša mikroflóra ktorú ste zdedili po vašej matke sa vytvárala milión rokov a je formovaná aj vaším najbližším okolím. Štúdie pokožky Hunter-Gatheren ukázali že moderný životný štýl nie je veľmi zhovievavý k našej kožnej mikroflóre. Najlepší odhad je, že sme stratili viac ako 30% mikrobiálnych partnerov, ktorých sme v minulosti mali.3 Za hlavné faktory sa pokladajú: nadpriemerné užívanie antibiotík, vysoké percento pôrodov sekciou a chemické látky v produktoch starostlivosti o pleť.4

JE ČAS ZNOVU OSÍDLIŤ

Kožné ochorenia ako ekzém a akné takmer neexistujú v komunitách ako sú Hunter-Gatheren, ale teraz sa stali veľmi bežnými na celom svete. Možno práve teraz je čas ukončiť boj proti mikróbom a znovu osídliť pokožku?

OSÍDLI A VYŽIVUJ

Probiotiká sú živé mikroorganizmy, ktoré sú pre vás prospešné.

Probiotiká môžu meniť mikroflóru pokožky na rozmanitý a harmonický ekosystém, ktorý je natoľko zdravý, že dokáže odolávať útokom patogénov a zároveň redukovať následky starnutia pokožky.5

Esse osídľuje pokožku prospešnými mikróbami, ktoré bojujú s druhmi spôsobujúcimi starnutie a zároveň ju vyživuje prebiotickými živinami tak, aby selektívne živila mikroorganizmy, ktoré zlepšujú mikroflóru vašej pokožky.

Používame mierne konzervačné látky, mierne povrchovo aktívne látky a udržujeme pH našich výrobkov medzi 4 a 5. Venujeme tiež osobitnú pozornosť predchádzaniu znečistenia ekosystému pokožky a sme certifikovaní ako organickí Ecocertom.

Sme presvedčení, že zmysluplné produkty sú krokom k trvale udržatelnej a krásnej budúcnosti.

POZRITE SI VIDEO

Odkazy

  1. Human Microbiome Project Consortium, 2012. Structure, function and diversity of the healthy human microbiome. Nature486(7402), pp.207-214.
  2. Nakatsuji, T., Chiang, H.I., Jiang, S.B., Nagarajan, H., Zengler, K. and Gallo, R.L., 2013. The microbiome extends to subepidermal compartments of normal skin. Nature communications4, p.1431.
  3. Clemente, J.C., Pehrsson, E.C., Blaser, M.J., Sandhu, K., Gao, Z., Wang, B., Magris, M., Hidalgo, G., Contreras, M., Noya-Alarcón, Ó. and Lander, O., 2015. The microbiome of uncontacted Amerindians. Science advances1(3), p.e1500183.
  4. Bouslimani, A., Porto, C., Rath, C.M., Wang, M., Guo, Y., Gonzalez, A., Berg-Lyon, D., Ackermann, G., Christensen, G.J.M., Nakatsuji, T. and Zhang, L., 2015. Molecular cartography of the human skin surface in 3D. Proceedings of the National Academy of Sciences112(17), pp.E2120-E2129.
  5. Maguire, M. and Maguire, G., 2017. The role of microbiota, and probiotics and prebiotics in skin health. Archives of dermatological research309(6), pp.411-421.

Čo znamená probiotický v starostlivosti o pokožku?

V potravinárskom priemysle je jednoduché definovať probiotikum – je to živý mikrób, ktorý má zdravotný prospech. Probiotiká v potravinách sa merajú v jednotkách tvoriacich kolónie na mililiter (cfu na ml) a to ukazuje, koľko mikroorganizmov na mililiter produktu môže začať rásť, keď sa výrobok používa.

Definovať probiotikum v starostlivosti o pleť nie je také jednoduché.

Začlenenie živých probiotík do bežných výrobkov pre starostlivosť o pokožku nie je vo všeobecnosti uskutočniteľné. Väčšina výrobkov obsahuje vodu a konzervačné látky, ktoré sú potrebné, aby sa zabránilo znehodnoteniu. Tieto konzervačné látky podľa definície usmrcujú mikroorganizmy – takže probiotická cfu na ml bude nulová.

Existuje však veľa probiotických nárokov v oblasti starostlivosti o pokožku.

Tieto tvrdenia sú odôvodnené niekoľkými rôznymi spôsobmi a zdá sa, že existujú štyri “úrovne” týchto tvrdení.

Úroveň 1 – Tieto produkty používajú “vývar” z mikrobiálnej polievky. Mikróby sa pestujú na substráte (myslite na to ako na vodnatý roztok mikrobiálnych živín) a potom sa probiotické mikróby odfiltrujú. “Vývar” je zostávajúci roztok (ktorý obsahuje produkty mikróbov). Používa sa ako zložka konečného kozmetického výrobku. Použitím tejto techniky sa niekedy môžu dosiahnuť dobré výsledky starostlivosti o pokožku, ale Esse neodkazuje na túto technológiu ako “probiotickú”.

Úroveň 2 – Tieto probiotické extrakty sa nazývajú lyzáty, pretože probiotické bunky sú roztrhnuté – zabíjané v procese. Pri tejto technike sa probiotiká znova kultivujú v substráte bohatom na živiny, ale namiesto ich odfiltrovania sú bunky rozbité tak, že obsah ich buniek unikne pred filtráciou zmesi. Táto metóda vedie k “extraktu”, ktorý obsahuje cytoplazmu (obsah buniek) probiotických mikróbov. Esse používa túto technológiu vo väčšine svojich produktov a (teraz) tento typ zložky označujeme ako probiotikum.

Úroveň 3 – V tejto technike sú mikróby držané celé, ale sú usmrtené teplom. Tento proces sa nazýva tyndalizácia, kde sa kultúra probiotík zahreje na 60 ° C a opäť sa ochladí počas troch dní. Tieto probiotiká môžu ešte zostať na kožných bunkách, ale samozrejme nemôžu rásť a rozdeliť sa, aby významne zmenili mikrobióm pokožky. Spoločnosť Esse používa túto technológiu v modeloch Ageless Serum a Toner Plus a pre túto chvíľu odkazujeme na tento typ zložky ako na probiotikum.

Tieto tri úrovne probiotických doplnkov sú pomerne ľahké. Zložka sa jednoducho pridáva do formulácie na konci výrobného procesu, bez skutočnej zmeny v konzervačnom systéme alebo vo zvyšku produktu. Videli sme značky s probiotickými tvrdeniami, ktoré obsahujú zložky úrovne 1 a úrovne 2 vo svojich výrobkoch.

Úroveň 4 – Toto je začlenenie živých probiotických mikróbov do konečného produktu. V tomto procese je niekoľko ťažkostí. Po prvé, použitie konzervačného systému zabije mikróby, takže výrobok musí byť bez konzervačných látok. Po druhé, je mimoriadne ťažké zabezpečiť, aby probiotiká neboli usmrtené počas výrobného procesu. Po tretie, existujú úvahy o skladovaní konečného produktu … ak teplota klesne príliš nízko, potom voda v probiotických bunkách zmrzne a pretože voda zmrzne, bunková membrána sa rozbije a väčšina buniek zomrie. Ak teplota stúpne nad 40 ° C, enzýmy v živých bunkách začnú denaturovať a opäť väčšina probiotík zomrie.

Esse prekonala tieto výzvy a Esse probiotické sérum používa probiotiká úrovne 4 – obsahuje jednu miliardu živých probiotík na mililiter. V symbiotickej zmesi sú tri rôzne druhy baktérií rodu Lactobacillus. Ukázali sme, že výrobok je bez patogénov a že mikróby zostávajú schopné rastu po dobu dvoch rokov od výroby.