Please choose your preferred language

English Afrikaans

Hvorfor Probiotik?

Din huds mikrober er lige så vigtige som din tarms.

De opdagelser, som Human Microbiome Project har ført til, har gjort det klart, at den sunde hud er vært for billioner af mikrober.1Disse mikrober trænger dybt ned i hudens struktur og arbejder sammen med dine egne celler for at udføre den komplekse kemi, der holder din hud strålende.2

Din huds mikrober blev videregivet til dig fra din mor og er formet af millioner af års co-evolution og dit nuværende miljø. Studier på jæger-samleres hud har afsløret, at den moderne livsstil ikke har været venlig mod vores hudmikrober. Det bedste estimat er, at vi har mistet mere end 30% af de mikrobielle samarbejdspartnere, vi engang havd.3 Bland de medvirkende faktorer er: overforbrug af antibiotika, et stort antal kejsersnit og kemiske stoffer i kosmetiske produkter.4

Det er tid til at rewilde

Hudsygdomme som eksem og akne er næsten ikke-eksisterende i jæger-samler samfund, men de er nu blevet meget almindelige verden over. Måske er det på tide at afslutte krigen mod mikroberne og lade vores hud “rewilde”, blive lidt mere som den var engang?

At så og at fodre

Probiotik er levende mikrober, som er gode for dig.

Probiotik kan ændre hudens økologi for at favorisere et mere forskelligartet og harmonisk økosystem, der er sundt nok til at modstå angreb fra patogener og at mindske den ældende indflydelse på huden.5

Esse “sår” velgørende mikrober på huden, der konkurrerer med ældningsfremmende arter, og vi fodrer dem med præbiotiske næringsstoffer for at øge antallet af mikrober, der forbedrer hudens mikrobielle økologi.

Vi bruger milde konserveringsmidler og blide overfladeaktive ingredienser, og vores produkter har en pH-værdi på mellem 4 og 5. Vi er også særligt opmærksomme på at forebygge forurening af hudens økosystem med syntetiske kemikalier, og vores produkter er økologisk certificerede af Ecocert.

Vi mener, at mere bevidste produktvalg er et skridt i retning af en holdbart bæredygtig, rigt varieret og smuk fremtid.

Se videoen

Referencer

  1. Human Microbiome Project Consortium, 2012. Structure, function and diversity of the healthy human microbiome. Nature486(7402), pp.207-214.
  2. Nakatsuji, T., Chiang, H.I., Jiang, S.B., Nagarajan, H., Zengler, K. and Gallo, R.L., 2013. The microbiome extends to subepidermal compartments of normal skin. Nature communications4, p.1431.
  3. Clemente, J.C., Pehrsson, E.C., Blaser, M.J., Sandhu, K., Gao, Z., Wang, B., Magris, M., Hidalgo, G., Contreras, M., Noya-Alarcón, Ó. and Lander, O., 2015. The microbiome of uncontacted Amerindians. Science advances1(3), p.e1500183.
  4. Bouslimani, A., Porto, C., Rath, C.M., Wang, M., Guo, Y., Gonzalez, A., Berg-Lyon, D., Ackermann, G., Christensen, G.J.M., Nakatsuji, T. and Zhang, L., 2015. Molecular cartography of the human skin surface in 3D. Proceedings of the National Academy of Sciences112(17), pp.E2120-E2129.
  5. Maguire, M. and Maguire, G., 2017. The role of microbiota, and probiotics and prebiotics in skin health. Archives of dermatological research309(6), pp.411-421.

Hvad er en probiotisk ingrediens i hudpleje?

I fødevareindustrien er det nemt at definere en probiotisk ingrediens – det er en levende mikrobe, der har en sundhedsfremmende egenskab. Probiotika i fødevarer måles i mængden af kolonidannende enheder per milliliter (cfu/colony forming units pr. ml.), og det viser, hvor mange mikrober pr. milliliter af produktet, der kan begynde at vokse og formere sig, når produktet bruges.

Inden for hudpleje er det ikke helt så nemt at definere en probiotisk ingrediens.

At indarbejde levende, probiotiske ingredienser i konventionelle hudplejeprodukter kan generelt ikke lade sig gøre. De fleste produkter indeholder vand, og der er behov for konserveringsmidler for at forhindre, at de ødelægges. Men konserveringsmidler dræber pr. definition mikrober – så den probiotiske “cfu pr. ml.” ville være nul.

Ikke desto mindre er der masser af probiotiske claims inden for hudplejens verden.

Disse claims berettiges på flere forskellige måder, og der synes at være fire “niveauer”.

Niveau 1 – Disse produkter benytter et “koncentrat” (“broth”) fra en mikrobiel suppe. Mikroberne dyrkes på et substrat (forestil dig en vandagtig opløsning med mikrobielle næringsstoffer), hvorefter de probiotiske mikrober filtreres fra. “Koncentratet” er den opløsning, der er tilbage. Det indeholder mikrobernes biprodukter, der bruges som ingrediens i et kosmetisk produkt, og det kan være muligt at få gode hudplejeresultater af denne vej. Vi har set mærker med probiotiske claims baseret på denne fremgangsmåde, men hos Esse regner vi den ikke for probiotisk.

Niveau 2 – Disse probiotiske ekstrakter kaldes lysater, fordi de probiotiske celler ødelægges – og dør. Med denne teknik dyrkes de probiotiske ingredienser igen i et næringsrigt substrat, men inden filtreringen ødelægges cellerne, så deres indhold siver ud i substratet. Således opnås en “ekstrakt”, der indeholder de probiotiske mikrobers cytoplasma (celleindhold). Esse benytter denne teknologi i de fleste af sine produkter, og vi kalder denne type ingrediens probiotisk.

Niveau 3 – I denne teknik bevares mikroberne intakte, men dræbes med varme. Processen kaldes tyndallisering – de probiotiske kulturer opvarmes til 60 °C og køles ned igen over tre dage. Denne type probiotika kan stadig hæfte sig fat til cellerne, men kan naturligvis ikke vokse og formere sig på en måde, der gør det muligt i væsentligt omfang at ændre hudens mikrobiom. Esse benytter denne teknologi i Ageless Serum og Toner Plus, og vi kalder denne type ingrediens probiotisk.

Alle disse tre niveauer af probiotiske tilskud er relativt nemme at fremstille. Ingrediensen tilsættes ganske enkelt formlen sidst i fremstillingsprocessen – uden nogen egentligt ændring af konserveringssystemet eller resten af produktet.

Niveau 4 – Her indarbejdes levende protiotika i slutproduktet. Der er en antal problemer med denne proces. For det første ville det at bruge et konserveringssystem dræbe mikroberne, så produktet må være uden konserveringsmidler. For det andet er det særdeles vanskeligt at sikre, at de probiotiske ingredienser ikke bliver slået ihjel under produktionsprocessen. For det tredje skal man tage lagerforholdene for slutproduktet i betragtning … hvis temperaturen bliver for lav, vil vandet i de probiotiske celler fryse – og fordi vand udvider sig, når det fryser, vil cellernes membraner briste, og de fleste celler vil dø. Hvis temperaturen stiger til over 40 °C, vil enzymerne i de levende celler begynde at denaturere, og igen vil de fleste probiotika dø.

Esse har overvundet disse udfordring. Esse Probiotic Serum og Esse Sensitive Serum indeholder begge niveau 4 probiotika – med en milliard levende probiotiske enheder pr. milliliter. Der er tre forskellige arter af Lactobacillus i den symbiotiske blanding. Vi har påvist, at produkterne er uden patogener, og at mikroberne bevarer deres evne til vækst i to år fra produktionsdatoen.