Varför välja ekologiskt?

NATURE'S PURITY
CHEMICALS ON YOUR SKIN

Varför välja ekologiskt?

Under kemikaliernas guldålder har vi sett hur mängden syntetiska ämnen ökat stadigt i vår omvärld.

Det går inte att förutse hur komplexa ekosystem reagerar på enskilda kemikalier.. När vi sprejade DDT för att minska andelen myggor så lyckades vi utrota huvuddelen av dem, men sedan uppkommer de långsiktiga, oavsiktliga, konsekvenserna av detta. Fåglarna lägger ägg med för tunt skal och fisk ackumulerar DDTn till giftiga nivåer. Även om vi uppnådde vårt kortsiktiga mål så är inte de långsiktiga effekterna något man strävar efter.

 

Vad innebär detta för din hud?

Numera vet vi att huden fungerar som ett ekosystem. Mänskliga celler och mikrober lever i symbios och bär båda del i att skapa de bästa möjliga förutsättningar för en välmående hy. Din hud kan till och med ha en större mångfald av mikrober än den som finns i din mage.

Många använder sig av produkter som innehåller syntetiska ämnen för att uppnå kortsiktiga resultat, men är man verkligen medveten om vilka långsiktiga effekter det ger?

2015 gjordes för första gången en molekylär 3D-karta över den mänskliga hudens kemi. Försökspersonerna ombads att utesluta alla hygienprodukter under tre dagar för att inte påverka resultaten. Tesen var att majoriteten av kroppens kemi skulle ha mikrobiellt ursprung och och att resten i huvudsak skulle ha mänskligt ursprung. Andelen miljökemikalier skulle enbart utgöra en liten men mätbar del.

Resultaten visade sig dock avvika från mönstret.

Produkter med mikrobiska celler utgjorde ungefär 1% av sammansättningen. Mänskliga celler stod för ca. 0,5%. Rester från hygienartiklar utgjorde 8% av den uppmätta resultatet. Övriga ämnen fanns inte ens med i det kemiska biblioteket.

Vi vet att kunskapen om hudens kemi är långt ifrån komplett. Trots detta tvekar vi inte att tillsätta syntetiska kemikalier på huden som inte finns i naturen.

Det är fortfarande osäkert vilka de långsiktiga effekterna av att bruka syntetiska kemikalier på huden är, men det är inte vidare troligt att de hjälper till att sakta ner åldrandet på lång sikt.

Klicka här för en fullständig version av studien:  Molekylär karta över huden

Molekylär kartografi över hudens yta i 3D

Amina Bouslimani et al.; PNAS Plus, 6 mars, 2015