Pigmentering

Problem med pigmentfläckar uppstår på grund av oregelbunden avlagring av melanin i huden.

Detta kan vara genetiskt eller så kan det uppkomma genom externa och mer kontrollerbara omständigheter. Melanin avsätts i huden genom melanocyter. Dessa celler har förlängningar som kallas dendriter. Dendriterna sätter in melanin via melanosomer som fungerar som en transport genom huden. Melanocyternas ohälsa är orsak till de flesta pigmenteringsproblem som kan uppkomma i huden.

Ledtrådar för diagnos

Möjliga orsaker

Förändrade levnadsvanor