Akne

Acne är en komplex sjukdom som kan uppkomma av flera olika anledningar. I extrema fall kan det vara nödvändigt med medicinering, men i allmänhet kan huden få tillbaka sin balans genom att återställa den normala balnsen av hudens mikroflora. Detta kan göras genom några grundläggande livsstilsval och genom att vara noggrann med de produkter som appliceras på huden.

Ledtrådar för diagnos

Möjliga orsaker

Förändrade levnadsvanor