Waarom biologisch?

Zuiverheid van de natuur
Chemicaliën op je huid

Waarom biologisch?

In de loop van het 'chemie zorgt voor beter leven'- tijdperk, hebben we de invloed van synthetische chemicaliën gezien op de wereld om ons heen.

Complexe ecosystemen reageren niet op een voorspelbare manier op enkelvoudige chemicaliën… als we DDT een ecosysteem in spuiten om muggen te verwijderen, slagen we erin het merendeel van de kleine insecten weg te vagen, maar daarna zullen we de onbedoelde consequenties op de lange termijn gaan zien. Vogels leggen eieren met een te dunne schaal, DDT hoopt op in vissen en ga zo maar door. Ondanks dat we onze kortetermijndoelen bereiken, zijn de langetermijneffecten niet makkelijk om mee te leven.

 

Wat Betekent dit Voor de Huid?

We weten nu dat de huid een ecosysteem is. Menselijke cellen en microben leven samen en dragen beide bij aan een optimale huidgezondheid. De huid heeft soms een nog grotere microbiële diversiteit dan de darmen.

Veel mensen brengen synthetische chemicaliën aan op de huid om op korte termijn resultaat te bereiken… maar zijn ze voorbereid op de langetermijneffecten?

In 2015 werd er voor het eerst een moleculaire kaart in 3D gemaakt van de huidchemie. De proefpersonen werden gevraagd om drie dagen lang te stoppen met het gebruik van persoonlijke verzorgingsproducten, zodat de resultaten daar niet door beïnvloed zouden worden. De aanname was dat het overgrote deel van de chemicaliën op de huid micro-organistisch van aard zou zijn en de rest voornamelijk een menselijke origine zou hebben. Chemicaliën uit de omgeving zouden slechts een klein maar meetbaar deel innemen.

De resultaten leken hier echter niet op.

De inbreng van micro-organistische cellen lag rond de 1%. Menselijke cellen droegen ongeveer bij aan 0,5% van de chemie. De rest van de chemie werd niet gevonden in de chemische bibliotheken en was dus onbekend.

We weten nu dat onze kennis van de huidchemie nog lang niet compleet is, en toch zijn we bereid om daaraan synthetische chemicaliën toe te voegen waarvan we weten dat die in de natuur niet bestaan.

De langetermijneffecten van de synthetische chemicaliën zijn nog niet bekend, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat zij op de lange termijn goed zouden zijn tegen veroudering.

Klik hier om het volledige onderzoek te bekijken:Moleculaire Map van de Huid

Moleculaire kaart van het menselijke huidoppervlak in 3D

Amina Bouslimani et al.; PNAS Plus, 6 maart, 2015