Miksi luomua?

NATURE'S PURITY
CHEMICALS ON YOUR SKIN

Miksi luomua?

"Parempaa elämää kemian kautta"-kurssin kautta olemme nähneet, kuinka synteettiset kemikaalit ovat vaikuttaneet ympäröivään maailmaamme.

Monimutkainen ekosysteemi ei vastaa yksittäisiin kemikaaleihin odotetulla tavalla. Kun suihkutamme DDT:ä ekosysteemiimme hävittääksemme hyttysiä, onnistumme tuhoamaan valtaosan pienistä hyönteisistä, mutta aloitamme samalla odottamattomien seurauksien sarjan pitkällä aikavälillä. Linnut munivat ohutkuorisia munia ja kaloihin kerääntyy myrkyllisiä määriä DDT:tä ja niin edelleen. Vaikka saavutimme maalin lyhyellä tähtäimellä, pitkäaikaisten vaikutusten kanssa ei ole helppoa elää.

 

Mitä tämä tarkoittaa iholle?

Iho ymmärretään nyt ekosysteeminä. Ihmissolut ja mikrobit elävät yhteiseloa molempien vaikuttaessa optimaaliseen ihon terveyteen. Ihossa on usein jopa monimuotoisempi mikrobikanta kuin suolistossa.

Monet levittävät ihollensa synteettisiä kemikaaleja saavuttaakseen lyhyen tähtäimen tavoitteensa, mutta ovatko he valmiita kohtamaan pitkän aikavälin vaikutukset?

Vuonna 2015 onnistuttiin tekemään kolmiulotteinen kartta ihmisen ihon kemiallisesta koostumuksesta. Koehenkilöt eivät saaneet käyttää mitään hygieniatuotteita kolmeen päivään tulosten pilaamisen välttämiseksi. Oletus oli, että suurin osa kemiasta olisi mikrobista alkuperää ja loput ihmisperäistä, ympäristöjen kemikaalien muodostavan pienen mutta mitattavan osuuden.

Tulokset eivät olleet oletusten mukaisia.

Mikrobisolujen osuus oli noin 1% kemiallisesta koostumuksesta. Ihmissolujen osuus oli noin 0,5%. Hygieniatuotejäämien osuus oli noin 8% mitatusta ihonkemiallisesta koostumuksesta. Loput kemiasta jäi kemiallisen kirjaston ulkopuolelle.

Tiedämme, että tietomme ihon kemiasta on vielä alkutaipaleella ja silti olemme valmiita ottamaan riskin synteettisillä kemikaaleilla, joita ei tiedetä esiintyvän luonnossa.

Synteettisten kemikaalien pitkän aikavälin vaikutukset eivät ole vielä tiedossa, mutta näyttää epätodennäköiseltä, että ne hidastaisivat ihon ikääntymismuutoksia.

Klikkaa lähdemateriaaliin: Molecular Map of Skin

3D molekyylikartta ihmisen ihon pintarakenteesta

Amina Bouslimani et al.; PNAS Plus, March 6, 2015