Hvorfor økologisk?

NATURENS RENHED
KEMIKALIER PÅ DIN HUD

Hvorfor økologisk?

Gennem æraen med "et bedre liv ved hjælp af kemi" har vi set den virkning, syntetiske kemikalier har på verden omkring os.

Komplekse økosystemer reagerer ikke på enkeltstående kemikalier på forudsigelige måder... når vi sprøjter med DDT i et økosystem for at fjerne myg, lykkes det os at udslette hovedparten af de små insekter, men på den lange bane begynder vi at se de utilsigtede konsekvenser. Fugle lægger tyndskallede æg, fisk akkumulerer farlige mængder DDT og så videre. Selv om vi opnår vores kortsigtede mål, er de langsigtede følger ikke nemme at leve med.

 

Hvad betyder det for huden?

Huden anses nu for at være et økosystem. Menneskeceller og mikrober lever i symbiose og bidrager begge til hudens optimale sundhed. Huden kan ofte have en endnu større mikrobiel diversitet end tarmsystemet.

Mange mennesker bruger syntetiske kemikalier på huden for at opnå kortsigtede mål... men er de forberedt på de langsigtede følgevirkninger?

I 2015 blev der for første gang skabt et 3D molekylært kort over human huds kemi. Deltagerne blev bedt om at undgå enhver brug af personlige hudplejeprodukter i tre dage for at undgå påvirkning af resultaterne. Hypotesen var, at størstedelen af kroppens kemi ville være af mikrobiel oprindelse, og at størstedelen af resten ville være af human oprindelse, mens miljøkemikalier ville udgøre en lille, men målbar del.

Resultaterne fulgte ikke det forventede mønster.

Mikrobielle celleprodukter udgjorde omkring 1% af kemien. Humane celler omkring 0,5%. Rester fra personlige plejeprodukter udgjorde 8% af den målte kemi. Resten var ikke at finde i de kemiske bogsamlinger.

Vi ved nu, at vores viden om hudens kemi langt fra er komplet, og alligevel er vi parate til at løbe risikoen ved at tilsætte syntetiske kemikalier, som vi ikke kender fra naturen.

De syntetiske kemikaliers langsigtede indvirkninger på huden kendes endnu ikke, men det er usandsynligt, at de vil modvirke hudens ældningsproces.

Klik her for at se hele studiet: Molecular Map of Skin

Molekylær kartografi af den humane hudoverflade i 3D

Amina Bouslimani et al.; PNAS Plus, March 6, 2015