Pigmentering

Pigmentforstyrrelser i huden opstår som en følge af ujævn fordeling af melanin.

Det kan skyldes genetiske faktorer, eller problemet kan være fremkaldt af ydre omstændigheder, som er nemmere at kontrollere. Melanin deponeres i huden af melanocytterne. Disse celler har forlængelser, dendritter, der minder om lange arme, og som deponerer melaninet i melanosomer, som igen transporterer det gennem huden. Ved næsten ethvert pigmentrelateret emne er melanocytternes sundhed den afgørende faktor.

Typiske symptomer

Mulige årsager

Hvad din livsstil kan betyde